Palác Koruna

Václavské náměstí 1, Na Příkopě 2–4a, Praha 1 Nové Město

architekt: Antonín Pfeiffer

1911–1913

Stavbě rozlehlého paláce Koruna na nároží Václavského náměstí a ulice Na Příkopě předcházela architektonická soutěž. Realizovaný dům představuje typickou ukázku pražských velkoměstských paláců z období před první světovou válkou. Prochází jím pasáž, v místě zlomu přisvětlená skleněnou kupolí. Parter paláce je vyhrazen obchodům, kavárnám a restauracím, v patrech jsou kanceláře a byty. V suterénu se nacházelo kino s kubistickým interiérem, navržené Ladislavem Machoněm – týž autor projektoval i oblíbený jídelní automat, tentokrát ve funkcionalistickém stylu. Ani ten se však nedochoval. Zvláštností stavby je oddělené úzké průčelí, jímž pasáž ústí do ulice Na Příkopě, neboť investorovi se nepodařilo vykoupit a zbourat cenný neorenesanční Haasův dům. Věžovou nástavbu ve tvaru koruny zdobí plastiky Vojtěcha Suchardy.

Palác Koruna