Pasáž U Nováků I a II

Vodičkova 30, Praha 1

architekt: Osvald Polívka

výstavba: 1901 – 1904, 1926 – 1929

Dům U Nováků je vytříbeným příkladem architektury rostlinné secese a vyniká kuriózní výzdobou typickou pro Polívkovy práce a také mozaikami malíře Jana Preislera. Původní interiér obchodního domu se schodišťovou halou se nedochoval. Palácem prochází pasáž napojená na pasáže sousedních domů. V sousedství pak byl vystavěn v letech 1926–1929 palác U Nováků II (dnes známý spíše jako palác ABC podle populárního divadla) ve stylu pozdní moderny a postavený opět podle Polívkova projektu.

U Nováků